Hipertenzijos modeliavimas


Autotransporto keliamo triukšmo ekspozicijos įve Autotransporto keliamo triukšmo ekspozicijos įvertinimas ir jos ryšys su moterų hipertenzijos rizika Ekologija ir aplinkotyra 03 B VardasInga VadovasProf.

hipertenzijos modeliavimas

Gražulevičienė Data KryptisEkologija ir aplinkotyra Anotacija Mokslinio darbo tikslas — nustatyti ir įvertinti autotransporto keliamą triukšmo lygį Kauno mieste ir, kontroliuojant ryšį iškreipiančiuosius veiksnius, hipertenzijos modeliavimas gyvenamosios aplinkos triukšmo įtaką hipertenzijos rizikai m.

Moksliniame darbe naudojant GIS hipertenzijos modeliavimas viso Kauno miesto triukšmo matavimo ir modeliavimo duomenis, buvo sukurti triukšmo lygio ir transporto srautų žemėlapiai, įvertinta skirtingų transporto rūšių įtaka vyraujančiam aplinkos hipertenzijos modeliavimas Kauno mieste.

Modeliuojant transporto srautų sudėties kitimus, prognozuotas triukšmo lygio kitimas pagrindinėse Kauno miesto gatvėse. Pirmą kartą Lietuvoje naudojant GIS, populiacijos lygmenyje nustatyta individuali triukšmo ekspozicija reprodukcinio amžiaus m moterims ir, kontroliuojant ryšį iškreipiančiųjų veiksnių įtaką, įvertintas gyvenamosios vietos aplinkos triukšmo lygio ryšys su hipertenzijos rizika.

Triukšmo lygio didėjimui didžiausios įtakos turi transporto intensyvumas ir srautų sudėtis.

hipertenzijos modeliavimas

Krovinio transporto įtaka bendram triukšmo lygio didėjimui didesnė mažo transporto intensyvumo gatvėse. Nustatyta, kad didėjant individualiai ekspozicijai triukšmu, didėjo moterų hipertenzijos rizika.

hipertenzijos modeliavimas

Hipertenzijos rizika didėja, kai triukšmingoje aplinkoje gyvenančios moterys dirba triukšmingoje aplinkoje.